EBS neemt nieuwe mobiele Gottwald kraan in gebruik

Op de Laurenshaven terminal in de Botlek staat vanaf vandaag een prachtige rode Gottwald kraan te pronken. Deze 50 tons kraan heeft een reikwijdte van maar liefst 51 meter en is in staat het product vanuit de verschillende compartimenten van de loodsen in een schip te laden en andersom. De Gottwald 6 is een prachtige aanvulling op het reeds bestaande materieel van zowel mobiele als drijvende kranen. De nieuwe kraan is ook hard nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de forse uitbreiding van de gesloten opslagcapaciteit tot maar liefst 800.000 m3 in 2020. In een periode van 5 weken is de kraan volledig opgebouwd en vanaf vandaag al operationeel.

Met het in gebruik nemen van deze kraan, de bouw van drie multipurpose loodsen met een gezamenlijke capaciteit van 126.000 m3 waarvan het eerste deel deze zomer al in gebruik wordt genomen, en het verkrijgen van de vergunning voor de bouw van een loods op de Europoort terminal zetten we flinke vaart in het EBS Masterplan. Direct na het verkrijgen van de vergunning voor de loods op de Europoort terminal zal worden gestart met de bouw van de 50.000 m3 loods. Dat is ook hard nodig, want alle loodsen zijn reeds voor de lange termijn gecontracteerd door klanten.